Thursday, March 31, 2011

www.advocatenorde-zwolle.nl

Indien u een klacht wilt indienen tegen een advocaat
die valt onder het arrondissement ZWOLLE, raad ik
u aan eerst te kijken op:

www.advocatenorde-zwolle.nl.

Besluit u daadwerkelijk over te gaan tot het indienen
van een klacht tegen een advocaat, dan moet u dat
schriftelijk doen in tweevoud en uw brief richten aan
de Deken van de Orde van Advocaten.

No comments:

Post a Comment